Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Szkolenia zamknięte

Zapraszamy na cykliczne konferencje, seminaria i warsztaty (obecnie odbywają się wyłącznie w trybie online). Nasze szkolenia poświęcone są przede wszystkim zagadnieniom prawnym i psychologicznym.

  • ok. 97 tys. uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych, konferencji i kongresów ogólnopolskich
  • ok. 15 tys. klientów instytucjonalnych - szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i samorządów
  • ponad 60% klientów uczestniczących w szkoleniach wielokrotnie
  • średni wynik ewaluacji szkoleń na poziomie 4,8 w 5 stopniowej skali
  • ok. 8 tys. uczestników szkoleń zdalnych w latach 2020-2024