Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Instytut Badań w Oświacie

ul. M. Reja 13/15
81-874 Sopot
tel. 58 555 73 00 lub 500 039 695
e-mail: ibo@ibo.edu.pl