VIII Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych
Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

W programie:

 • budowanie autorytetu nauczyciela wychowawcy,
 • prawne aspekty odpowiedzialności nauczyciela z tytułu opieki nad małoletnim,
 • Gość Specjalny: Adam Kozanecki (nauczyciel, finalista programu MasterChef) - praktycznie o promocji dobrego i zdrowego jedzenia.

więcej…

Szkolenie stanowi praktyczne kompendium wiedzy i umiejętności niezbędnych nauczycielowi do świadomego i celowego budowania autorytetu w relacji z uczniami, z uwzględnieniem specyfiki współczesnej kultury i funkcjonowania społeczeństwa.

Więcej informacji

Praktyczne szkolenie (o charakterze warsztatowym) pomoże odpowiedzieć na niełatwe pytania: jak możemy wspierać i pracować z młodzieżą, aby zapobiegać samookaleczeniom oraz próbom samobójczym? Gdzie znajduje się granica między samouszkadzaniem a zachowaniami samobójczymi?

Więcej informacji

Seminarium, przeznaczone dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych oraz pracowników JST, które w praktyczny sposób przedstawi pierwsze nadchodzące zmiany w prawie oświatowym, dotyczące m.in.: rekrutacji do szkół i przedszkoli, organizacji i finansowania kształcenia specjalnego, prawa pracy. W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają wzory niezbędnych dokumentów (w wersji papierowej i elektronicznej).

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Zadania dyrektora

Książka Antoniego  Jeżowskiego
Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej

znajduje się na liście literatury proponowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

więcej

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

 • Budowanie autorytetu nauczyciela
 • Zagrożenie terrorystyczne w szkołach
  i placówkach oświatowych
 • Zadania dyrektora, rad pedagogicznych i organów prowadzących wynikające z ostatnich zmian w prawie oświatowym
 • Zarządzanie szkołą/placówką – relacje dyrektora szkoły i organu prowadzącego: obszary współpracy i podział kompetencji
 • Samookaleczenia i zachowania samobójcze. Rozpoznawania zagrożeń
  i sposoby wsparcia
 • "Sześciolatek" w czwartej klasie
 • Psychologiczne aspekty żywienia, nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży
 • Neurodydaktyka – wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
 • Jak oceniać, aby motywować uczniów do nauki?
 • Aktywizujące metody nauczania a motywowania do nauki
Więcej tematów

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl