Szkolenie w praktyczny sposób pokaże jak wykorzystać werbalne i pozawerbalne treści „Naszego Elementarza” w edukacji i wychowaniu dziecka

Więcej informacji

Praktyczne seminarium, które od strony psychologicznej i pedagogicznej, pomoże stworzyć standard zachowań odpowiadający na jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym (Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach).

Więcej informacji

Praktyczne seminarium, które pokaże w jaki sposób wdrożyć zgodne z prawem działania redukujące zachowania agresywne w szkole/placówce oświatowej. Od strony prawnej i organizacyjnej pomoże stworzyć standard zachowań odpowiadający na jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym (Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach)

Więcej informacji

Praktyczne seminarium, które od strony psychologicznej i pedagogicznej, pomoże stworzyć standard zachowań odpowiadający na jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym (Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach).

Więcej informacji

Praktyczne seminarium, które od strony psychologicznej i pedagogicznej, pomoże stworzyć standard zachowań odpowiadający na jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym (Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach).

Więcej informacji

Granty edukacyjne WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Kuratora Oświaty

(GWMKO) Podstawy przedsiębiorczości jako przedmiot nauczania

Olsztyn (21 pażdziernika 2014r.)

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

  • Nowoczesne media - co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
  • Przemoc i mobbing w szkole
    - jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole
  • "Nasz elementarz" - źródłem inspiracji dla nauczycieli
  • Prawa i obowiązki nauczycieli i szkoły wobec agresji uczniów
  • Przygotowanie szkół do MATURY 2015
Więcej tematów

Kongresy
oraz konferencje ogólnopolskie

Kongres Pedagogów i Psychologów szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl