Wywiad z Profesor Joanną Madalińską-Michalak

Właśnie do szkół dociera najnowsza publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią a praktyką Antoniego J. Jeżowskiego i Joanny Madalińskiej Michalak. Pierwszy autor jest znany naszym Czytelnikom, Gościom i Klientom, sylwetkę drugiego przybliżamy Państwu w załączonym do tego komunikatu wywiadzie...

więcej

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo i kompleksowo omówione zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty, z uwzględnieniem niezbędnych zmian w statutach szkół/placówek oświatowych. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistę-praktyka, m.in. byłego doradcę w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

  • Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty 2015 (w tym niezbędne zmiany w statutach)
  • Organizacja i przeprowadzenie w szkole sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – zmiany od 2015 r.
  • Uczeń rozpoczynający naukę w szkole w wieku 6 lat na progu edukacyjnym klasy czwartej – wielkie wyzwanie czy „widły z igły”?
  • Kompetencje coachingowe nauczyciela rozwijające potencjał uczniów
  • Rówieśnicze programy wsparcia jako forma wspomagania kształcenia i wychowania
  • Neurodydaktyka - wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
  • Nowoczesne media – co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
Więcej tematów

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl