Praktyczne szkolenie (o charakterze warsztatowym), które pomoże znaleźć sposoby na efektywne wsparcie ucznia z objawami depresyjnymi.

Więcej informacji

Celem konferencji jest zaprezentowanie katalogu zmian, scharakteryzowanie ich istoty i znaczenia dla statutowych zadań szkoły oraz zaproponowanie praktycznych rozwiązań, ułatwiających nauczycielom i dyrektorom szkół stosowanie przepisów prawa, z jednoczesnym utrzymaniem wysokiej jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Zadania dyrektora

Książka Antoniego  Jeżowskiego
Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej

znajduje się na liście literatury proponowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

więcej

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

 • Zagrożenie terrorystyczne w szkołach
  i placówkach oświatowych
 • Budowanie autorytetu nauczyciela
 • Zadania dyrektora, rad pedagogicznych i organów prowadzących wynikające z ostatnich zmian w prawie oświatowym
 • Zarządzanie szkołą/placówką – relacje dyrektora szkoły i organu prowadzącego: obszary współpracy i podział kompetencji
 • Samookaleczenia i zachowania samobójcze. Rozpoznawania zagrożeń
  i sposoby wsparcia
 • Depresja jest bolesna – jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Wsparcie ucznia z objawami lękowymi
 • "Sześciolatek" w czwartej klasie
 • Psychologiczne aspekty żywienia, nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży
 • Neurodydaktyka – wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
 • Jak oceniać, aby motywować uczniów do nauki?
 • Aktywizujące metody nauczania a motywowanie do nauki
Więcej tematów

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl