II Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Przedszkoli

W programie:

 • Zmiany prawne w organizacji wychowania przedszkolnego w roku 2015
 • Dobry wizerunek przedszkola – jak go zbudować?
 • Ewaluacja w przedszkolu

UWAGA, zmiana terminu:
Warszawa, 27 kwietnia br.

więcej…

VII Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych
Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

W programie:

 • budowanie programu wychowawczego świetlicy
  w oparciu z metody psychologii behawioralno-poznawczej,
 • skuteczne metody organizacji zasad współpracy z rodzicami,
 • sędzia sądu rodzinego o: odbieraniu dzieci ze świetlicy,
  pieczy nad małoletnim, czytaniu wyroków…

Warszawa, 20 marca br.
Dwie edycje. Bliżej domu. Wrocław, 27 marca br.

więcej…

Zmiany w ustawie o systemie oświaty w sprawie bezpłatnych podręczników zobowiązują szkoły i JST do określonych działań, które zostaną krok po kroku omówione w trakcie szkolenia. Każdy uczestnik otrzyma w materiałach szkoleniowych m. in. gotowe wzory wzory dokumentów (wzór zmian w statucie, wzór niezbędnych zarządzeń dyrektora szkoły, wzory dokumentów związanych z zakupem podręczników), niezbędnych do realizacji ww. zadania.

Więcej informacji

Szkolenie w praktyczny sposób pokaże możliwości tworzenia sprzyjającego środowiska edukacyjnego i skutecznego motywowania uczniów do nauki, uwzględniającego współczesną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu.

Więcej informacji

Praktyczne warsztaty pozwalające wdrożyć w szkole/placówce oświatowej alternatywny system oceniania, czyli ocenianie kształtujące.

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

 • Nowoczesne media – co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
 • Przemoc i mobbing w szkole
  – jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole
 • "Nasz elementarz" – źródłem inspiracji dla nauczycieli
 • Prawa i obowiązki nauczycieli i szkoły wobec agresji uczniów
 • Przygotowanie szkół do MATURY 2015
Więcej tematów

Municipium poleca


Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl