IX Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa OświatowegoWarszawa, 11 grudnia br.

W programie: omówienie ostatnich zmian w Ustawie o systemie oświaty, zmiany w statutach szkół i placówek, ochrona danych osobowych.
Serdecznie zapraszamy.

więcej…

Granty edukacyjne Śląskiego Kuratora Oświaty

szczegóły

Praktyczne szkolenie (o charakterze warsztatowym) pomoże odpowiedzieć na niełatwe pytania: jak możemy wspierać i pracować z młodzieżą, aby zapobiegać samookaleczeniom oraz próbom samobójczym? Gdzie znajduje się granica między samouszkadzaniem a zachowaniami samobójczymi?

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Wywiad z Profesor Joanną Madalińską-Michalak

Właśnie do szkół dociera najnowsza publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią a praktyką Antoniego J. Jeżowskiego i Joanny Madalińskiej Michalak. Pierwszy autor jest znany naszym Czytelnikom, Gościom i Klientom, sylwetkę drugiego przybliżamy Państwu w załączonym do tego komunikatu wywiadzie...

więcej

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

  • Samookaleczenia i zachowania samobójcze – młodzieżowa moda czy wołanie o pomoc? Rozpoznawania zagrożeń i sposoby wsparcia
  • "Sześciolatek" w czwartej klasie, czyli młodsze dzieci na II etapie edukacyjnym
  • Psychologiczne aspekty żywienia, nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży
  • Neurodydaktyka – wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
  • Nowoczesne media – co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
  • Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty 2015
  • Zmiany w prawie oświatowym, w tym w statutach oraz nowe przepisy w zakresie żywienia w placówkach oświatowych wynikające ze zmian ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  • Organizacja i przeprowadzenie w szkole sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – zmiany od 2015 r.
Więcej tematów

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl