Podczas szkolenia zostaną szczegółowo i kompleksowo omówione zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty, z uwzględnieniem niezbędnych zmian w statutach szkół/placówek oświatowych. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistę-praktyka, m.in. byłego doradcę w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej. PROMOCJA CENOWA: dla osób, które zapiszą się do 31.07.2015 cena szkolenia wyniesie 250 zł brutto (zamiast 290 zł brutto).

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

  • Nowoczesne media – co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
  • Przemoc i mobbing w szkole
    – jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole
  • "Nasz elementarz" – źródłem inspiracji dla nauczycieli
  • Prawa i obowiązki nauczycieli i szkoły wobec agresji uczniów
  • Przygotowanie szkół do MATURY 2015
Więcej tematów

Kongresy Instytutu Badań w Oświacie

Kongres Pedagogów i Psychologów szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl