Szkolenie w praktyczny sposób pokaże jak wykorzystać werbalne i pozawerbalne treści „Naszego elementarza” w edukacji i wychowaniu dziecka

Więcej informacji

Szkolenie w praktyczny sposób przybliży zagadnienie regulacji prawnych dotyczących nowych zasad organizacji egzaminu maturalnego.

Więcej informacji

Granty edukacyjne WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Kuratora Oświaty

(GWMKO) Podstawy przedsiębiorczości jako przedmiot nauczania

Olsztyn (21 pażdziernika 2014r.)

Granty edukacyjne ZACHODNIOPOMORSKIEGO Kuratora Oświaty

Wdrażanie do praktyki szkolnej zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej sprzyjających osiąganiu
zamierzonych efektów edukacyjnych szkolnictwa zawodowego

Koszalin (17, 18, 19 września 2014r.)

 

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl