VIII Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego W programie tegorocznego kongresu między innymi:
odpowiedzialność cywilna szkoły, zmiany w zakresie organizacji wycieczek, dostęp do informacji publicznej w szkole.

Wrocław, 4–5 grudnia br.

Serdecznie zapraszamy.

więcej…

VIII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych Przedmiotem zainteresowania uczestników tegorocznego kongresu będzie istota pracy pedagoga i psychologa szkolnego, a więc uczeń sprawiający kłopoty wychowawcze.

Wrocław, 27-28 listopada br.

Serdecznie zapraszamy.

więcej…

Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach prawa oświatowego i okołooświatowego, analizę zmian przepisów pod kątem funkcjonowania szkół oraz doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce przepisów prawa oświatowego.

Więcej informacji

Praktyczne seminarium, które od strony psychologicznej i pedagogicznej, pomoże stworzyć standard zachowań odpowiadający na jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym (Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach).

Więcej informacji

Praktyczne seminarium, które od strony psychologicznej i pedagogicznej, pomoże stworzyć standard zachowań odpowiadający na jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym (Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach).

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

  • Nowoczesne media - co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
  • Przemoc i mobbing w szkole
    - jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole
  • "Nasz elementarz" - źródłem inspiracji dla nauczycieli
  • Prawa i obowiązki nauczycieli i szkoły wobec agresji uczniów
  • Przygotowanie szkół do MATURY 2015
Więcej tematów

Kongresy
oraz konferencje ogólnopolskie

Kongres Pedagogów i Psychologów szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl