VII Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych
Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

W programie:

 • budowanie programu wychowawczego świetlicy
  w oparciu z metody psychologii behawioralno-poznawczej,
 • skuteczne metody organizacji zasad współpracy z rodzicami,
 • sędzia sądu rodzinego o: odbieraniu dzieci ze świetlicy,
  pieczy nad małoletnim, czytaniu wyroków…

Warszawa, 20 marca br.
Dwie edycje. Bliżej domu. Wrocław, 27 marca br.

więcej…

Szkolenie w praktyczny sposób pokaże możliwości tworzenia sprzyjającego środowiska edukacyjnego i skutecznego motywowania uczniów do nauki, uwzględniającego współczesną wiedzę o funkcjonowaniu mózgu.

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Szkolenia członków
rad pedagogicznych

 • Nowoczesne media – co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej
 • Przemoc i mobbing w szkole
  – jak zapobiegać grupowym zachowaniom agresywnym w szkole
 • "Nasz elementarz" – źródłem inspiracji dla nauczycieli
 • Prawa i obowiązki nauczycieli i szkoły wobec agresji uczniów
 • Przygotowanie szkół do MATURY 2015
Więcej tematów

Kongresy
oraz konferencje ogólnopolskie

Kongres Pedagogów i Psychologów szkolnych

Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja
Nauczycieli Bibliotekarzy

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongres Prawa Oświatowego

Kongres Prawa Oświatowego

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl