Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00

Szkolenia otwarte (zdalne)

 • aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić odpowiedni internetowy formularz zgłoszeniowy
 • na podstawie wprowadzonych danych prześlemy Państwu pocztą e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (automatycznie, zaraz po wypełnieniu formularza)
 • najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia otrzymają Państwo kolejne potwierdzenie, zawierające podsumowanie wszystkich ustaleń merytorycznych i organizacyjnych, wraz z linkami i danymi dostępowymi do szkolenia
 • wymagania techniczne: komputer, dostęp do Internetu, wskazane słuchawki (pozwalają uniknąć dokuczliwych odbić i zniekształcenia dźwięku), kamera (może być ta wbudowana w laptopie lub zewnętrzna)
 • nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne spowodowane stanem technicznym sprzętu komputerowego i oprogramowania po stronie uczestnika
 • płatność za szkolenie nastąpi przelewem, zgodnie z warunkami podanymi w fakturze, która zostanie dostarczona listem elektronicznym (lub w formie wydruku) przed lub po szkoleniu (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych)
 • w treści przelewu prosimy wpisać nr otrzymanej faktury
 • liczba miejsc jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
 • nie przewidujemy możliwości dokonywania wpłat gotówkowych za udział w szkoleniach
 • bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa możliwa jest jedynie na 2 dni przed terminem szkolenia
 • rezygnacja musi mieć formę pisemną (można ją zgłosić e-mailem: ibo@ibo.edu.pl)
 • brak przesłania ww. pisemnej informacji, wraz z brakiem wpłaty, nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu i będzie skutkował obciążeniem opłatą w pełnej wysokości
 • brak zgłoszenia faktu nieotrzymania ww. potwierdzenia oraz faktury przed rozpoczęciem szkolenia nie jest podstawą do zwrotu dokonanej wpłaty/skorygowania faktury (prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem w programie pocztowym)
 • wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie (placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, akredytowaną przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty)

Szkolenia otwarte (stacjonarne)

 • aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić odpowiedni internetowy formularz zgłoszeniowy
 • na podstawie wprowadzonych danych prześlemy Państwu pocztą e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (automatycznie, zaraz po wypełnieniu formularza)
 • najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzymają Państwo kolejne potwierdzenie, zawierające podsumowanie wszystkich ustaleń merytorycznych i organizacyjnych
 • płatność za szkolenie nastąpi przelewem, zgodnie z warunkami podanymi w fakturze, która zostanie dostarczona listem elektronicznym (lub w formie wydruku) przed lub po szkoleniu (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych)
 • w treści przelewu prosimy wpisać nr otrzymanej faktury
 • liczba miejsc jest ograniczona - o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
 • nie przewidujemy możliwości dokonywania wpłat gotówkowych za udział w szkoleniach
 • bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa możliwa jest jedynie na 3 dni przed terminem szkolenia, z wyjątkiem rezygnacji z ewentualnych noclegów, która może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed terminem szkolenia
 • rezygnacja musi mieć formę pisemną (można ją zgłosić e-mailem: ibo@ibo.edu.pl)
 • brak przesłania ww. pisemnej informacji, wraz z brakiem wpłaty, nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu i będzie skutkował obciążeniem opłatą w pełnej wysokości
 • brak zgłoszenia faktu nieotrzymania ww. potwierdzenia oraz faktury przed rozpoczęciem szkolenia nie jest podstawą do zwrotu dokonanej wpłaty/skorygowania faktury (prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem w programie pocztowym)
 • wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie (placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, akredytowaną przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań w Oświacie, z siedzibą w: 81-874 Sopot, ul. Mikołaja Reja 13/15
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności szkoleniowej, badawczej i wydawniczej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a lub b RODO
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwalny tj. 25 lat
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym; jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy lub też odmowa udziału w szkoleniu
 • Dane Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania