Instytut Badań w Oświacie

Przedstawiamy Państwu wybrane referencje naszej firmy:

Kuratorzy oświaty

Jednostki samorządu terytorialnego

Szkoły ponadgimnazjalne

Gimnazja

Szkoły podstawowe

Inne

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00, 500 039 695 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl