Warunki uczestnictwa w konferencjach i kongresach

 1. Aby zgłosić udział w konferencji należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy:
 2. UWAGA

  w związku z tym, że cała komunikacja z Państwem będzie przebiegała drogą elektroniczną bardzo prosimy o wpisanie do formularza adresu e-mail, z którego Państwo systematycznie korzystają.

 3. Na podstawie wprowadzonych danych prześlemy Państwu pocztą e-mail:
  1. potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (automatycznie, po wypełnieniu formularza),
  2. fakturę VAT (najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem konferencji).
 4. Otrzymany dokument należy wydrukować i dokonać wpłaty na wymieniony w niej rachunek bankowy, podając w treści przelewu numer otrzymanej faktury.
 5. Po otrzymaniu przelewu wyślemy Państwu formalne potwierdzenie udziału w konferencji, zawierające szczegółowe informacje organizacyjne i merytoryczne.
 6. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność wpłat.
 7. Nie przewidujemy możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w czasie konferencji. Wszelkie płatności muszą być dokonane przelewem przed jej rozpoczęciem.
 8. Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa może być dokonana jedynie na 5 dni przed rozpoczęciem konferencji, z wyjątkiem rezygnacji z noclegów, która może nastąpić maksymalnie na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji.
 9. Rezygnacja musi mieć formę pisemną. Można ją zgłosić e-mailem (ibo@ibo.edu.pl), listownie lub faksem. Brak przesłania ww. pisemnej informacji, wraz z brakiem wpłaty, nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji i będzie skutkował obciążeniem Państwa pełną opłatą konferencyjną.
 10. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie – placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl