Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
XII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Data i miejsce konferencji

Data: 29-30 listopada 2018 r.
Miejsce: Katowice, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - WOM
Adres: ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7

Praca pedagoga i psychologa szkolnego, choć skoncentrowana na uczniach, dotyczy również rodziców i innych nauczycieli. Pedagog i psycholog nie jest w stanie wiele zdziałać samodzielnie. Pozyskanie do współpracy rodziców i nauczycieli bywa trudne - wymaga świadomego oraz celowego oddziaływania na otoczenie ucznia. Właśnie dlatego uwarunkowania z tym związane będą osią tegorocznego Kongresu, którego Współorganizatorem jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel - WOM w Katowicach.

Pierwsza, tytułowa część Kongresu, składać się będzie z trzech wykładów. Barbara Bajor (Podgórska) przedstawi skuteczne i sprawdzone metody budowania zgranych zespołów klasowych. Oddziały takie, dzięki dobrym relacjom między uczniami, są w stanie same rozwiązywać wiele problemów. Marzena Kowalczyk skoncentruje się na relacjach nauczyciel – rodzice. Pokaże jak usunąć typowe blokady komunikacyjne, utrudniające właściwą współpracę na rzecz ucznia. Ostatni wymiar pracy pedagoga i psychologa wydaje się być najtrudniejszy. Jest nim oddziaływanie na innych nauczycieli, którzy nie zawsze są gotowi do działań w oparciu o nietypowe metody. Tym relacjom poświęcone będą zajęcia prowadzone przez Pawła Pienkiewicza.

Druga część Kongresu to problemy prawne. Anna Gocłowska wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące prowadzenia szkolnej dokumentacji pedagogiczno-psychologicznej, a Mariusz Bochenek wskaże m. in. na co należy zwracać w niej szczególną uwagę w kontekście ochrony danych osobowych (RODO).

Nasze zaproszenie przyjął także kom. Marcin Budzich z KM Policji w Katowicach. Opowie on o zaskakujących efektach eksperymentu przeprowadzonego przez policjantów wśród uczniów.

Tematyka Kongresu będzie zatem merytoryczna i niezwykle praktyczna. Szczegółowy program i harmonogram znajdą Państwo poniżej. Serdecznie zapraszamy

Program

Dzień pierwszy (29 listopada 2018 r.)
10.00 – 12.00
Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oświatowej
Anna Gocłowska (były nauczyciel, dyrektor szkoły, dyrektor wydziału w Kuratorium Oświaty w Warszawie, ekspert MEN i ORE, egzaminator OKE)
12.00 – 12.20 przerwa
12.20 – 13.00
"Naucz mnie kiedy mówić NIE" - wnioski z eksperymentu społecznego przeprowadzonego przez Policję wśród uczniów
kom. Marcin Budzich (zastępca komendanta Wydziału Prewencji KM Policji w Katowicach)
13.00 – 13.40 obiad
13.40 – 15.40
Integracja zespołu klasowego - mniej konfliktów, więcej współpracy miedzy uczniami
Barbara Bajor [Podgórska] (psycholog, biolog, certyfikowany coach, trener, szkoleniowiec i i nauczyciel, specjalistka do spraw innowacji w edukacji, pedagog, andragog)
15.40 – 16.00 przerwa
16.00 – 18.00
Ochrona danych osobowych w pracy pedagoga i psychologa szkolnego (RODO)
Mariusz Bochenek (wieloletni dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, konsultant oraz ekspert w projektach systemowych MEN i ORE, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty)
18.00 kolacja
Dzień drugi (30 listopada 2018 r.)
9.00 – 11.00
Pedagog i psycholog szkolny wobec rodziców - jak zbudować system porozumienia?
Marzena Kowalczyk (psycholog, trener, specjalista z zakresu szkoleń z zakresu profilaktyki agresji, przemocy, uzależnień, umiejętności społecznych)
11.00 – 11.30 przerwa
11.30 – 13.30
Uczeń wymagający wsparcia w szkole - jak pozyskać nauczycieli do współpracy?
Paweł Pienkiewicz (psycholog, trener, terapeuta rodzinny, były dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli)
13.30 obiad