Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00
Konferencja Instytutu Badań w Oświacie

Data i miejsce szkolenia

Data:
17-18.10.2023
(2 moduły; 17.00-19.00)
Miejsce: online (Zoom)

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej – najnowsze przepisy prawa oświatowego w praktyce

Zajęcia odbędą się w godz. 17.00-19.00, na platformie Zoom, w formie wykładu i konsultacji z prowadzącym. Szkolenie będzie obejmowało 2 poniższe spotkania, które mogą Państwo wybrać pojedynczo lub zapisać się na wszystkie. Każdy uczestnik otrzyma link dostępowy do szkolenia, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 400 zł brutto (udział we wszystkich modułach) lub 230 zł brutto (udział w pojedynczym module).

Joanna Wrona

 • wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej (m. in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych)
 • wieloletni nauczyciel w szkolnictwie specjalnym, a także wizytator w kuratorium oświaty
 • ekspertka prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • w latach 2008–2015 współautorka zmian w przepisach prawa dotyczących uczniów z niepełnosprawnościami
 • współtwórczyni oraz recenzentka wielu materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • obecnie wicedyrektor szkoły specjalnej

MODUŁ I (17.10.2023, w godz. 17.00-19.00)

1. Zadania szkoły ogólnodostępnej i integracyjnej wobec ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

2. Obowiązek zatrudniania specjalistów, w szczególności pedagogów specjalnych i psychologów:

 • standardy zatrudniania specjalistów
 • zadania realizowane przez pedagoga specjalnego i innych specjalistów (w tym zadania, które mogą być wykonywane w ramach pensum)
 • prowadzenie dokumentacji przez specjalistów
 • kwalifikacje wymagane od pedagogów specjalnych

3. Obowiązek zatrudniania nauczycieli wspomagających oraz pomocy nauczyciela:

 • zadania realizowane przez nauczycieli wspomagających oraz pomocy nauczyciela
 • prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli wspomagających
 • kwalifikacje wymagane od nauczycieli wspomagających oraz pomocy nauczyciela

MODUŁ II (18.10.2023, w godz. 17.00-19.00)

1. Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia:

 • opracowanie IPET i WOPFU – źródła informacji o uczniu
 • procedura opracowania IPET
 • procedura dokonania WOPFU
 • przykładowe wzory dokumentów

2. Indywidualizacja w pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 • dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • możliwość zorganizowania indywidualnych zajęć dla ucznia na terenie szkoły
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • W trakcie poniższej rejestracji prosimy w każdym przypadku koniecznie zaznaczyć opcję na formularzu zgłoszeniowym: Proszę o wystawienie faktury.
 • W wypadku zgłoszeń grupowych oferujemy rabaty: 10% przy zapisie do 5 osób włącznie oraz 15% przy zapisie od 6 os. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem w celu otrzymania specjalnego kodu rabatowego, do wpisania w formularzu zgłoszeniowym. Rabaty nie sumują się.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i harmonogramie konferencji.
 • 👉 W wypadku problemów z wyświetlaniem się formularzy rejestracyjnych poniżej prosimy skorzystać z tego adresu: https://www.ibo.edu.pl/szkolenia/szkolenia.html