Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

Brak danych o książce.

Każdy, kto kieruje szkołą, przedszkolem lub inną placówką oświatową, wie, że drobne uchybienie w formie wydania decyzji może skutkować licznymi kłopotami, aż po skuteczne podważenie decyzji włącznie. Dlatego też niezwykle istotne jest, by każda podejmowana przez dyrektora decyzja była nie tylko słuszna, zgodna z prawem, ale również przeprowadzona zgodnie z procedurą i ogłoszona zgodnie z zasadami.

Książka, którą przedstawiamy Państwu, jest przewodnikiem po decyzjach podejmowanych przez dyrektora. Zawiera szczegółowe omówienie zarówno decyzji administracyjnych dyrektora (wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego), jak i pozostałych - nazywanych przez autora decyzjami kierowniczymi.

Czytelnicy, oprócz szczegółowego omówienia procedury oraz warunków koniecznych do jej wydania, znajdą również wzory 43 decyzji dyrektora szkoły lub placówki oświatowej wydanych na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz innych ustaw.

Zobacz również:
Spis treści oraz fragmenty w plikach .pdf

Wydajemy książki dla:

  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
  • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
  • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00, 500 039 695 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl