Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

Brak danych o książce.

Kompetencje rady pedagogicznej szkoły lub placówki oświatowej budzą dziś wiele nieporozumień i wątpliwości. Z jednej bowiem strony, rady niejednokrotnie uzurpują sobie prawo stanowienia prawa wewnątrzszkolnego i podejmowania decyzji w obszarach, które nie należą do ich kompetencji, a z drugiej często nie podejmują uchwał, do których są zobowiązane. Niejasna bywa też rola dyrektora szkoły - który z jednej strony jest przewodniczącym RP, a z drugiej prosi ją o wyrażenie opinii lub wręcz zawiera z nią porozumienia. W naszej oświatowej rzeczywistości utarło się mówić o radzie pedagogicznej jako o organie zatwierdzającym, podczas gdy prawda wyłaniająca się z paragrafów prawa jest nieco inna. Według istniejących przepisów rada jedynie opiniuje decyzje i wnioski dyrektora szkoły, pozostając organem go wspierającym.

Przedstawiona Państwu książka jest przewodnikiem po tych meandrach prawa. Autorzy dokładnie omawiają wynikające z przepisów prawa miejsce i zadania RP, a także rozmaite aspekty współpracy pomiędzy radą a dyrektorem szkoły. Nie poprzestają jednak na komentarzach. Aby ułatwić Państwu pracę, przygotowali też wzory wszystkich uchwał podejmowanych przez radę pedagogiczną. Wśród prezentowanych dokumentów znajduje się:

  • 10 uchwał (w ścisłym tego słowa znaczeniu)
i wyrażanych w formie uchwał:
  • 18 opinii
  • 6 wyrażeń zgody
  • 4 wnioski
  • 1 ustalenie
  • 5 postanowień
  • 2 porozumienia z dyrektorem

Pomogą one zarówno początkującym dyrektorom, jak i tym, którzy w zawodzie spędzili dziesięciolecia.

Zobacz również:
Spis treści

Wydajemy książki dla:

  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
  • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
  • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl