Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

Brak danych o książce.

To już czwarte wydanie (zmienione i poprawione) tej znanej i niezwykle popularnej książki, która stała się podstawowym źródłem wiedzy o finansach dla tysięcy dyrektorów polskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Lektura obowiązkowa!

Zobacz również:
Spis treści

Wydajemy książki dla:

  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
  • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
  • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl