Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie

Ewa Halska

Ekspert w zakresie prawa oświatowego, były dyrektor szkoły, wizytator Opolskiego Kuratorium Oświaty, współpracownik Instytutu Badań w Oświacie.

Więcej o książkach autora:
Delegowanie uprawnień

Wydajemy książki dla:

  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
  • pracowników organów prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego
  • pracowników administracji jednostek oświatowych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl