Terminarz szkoleń otwartych

Organizacja zajęć, imprez, wycieczek i wyjść grupowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz odpowiedzialność nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w świetle nowych przepisów

Cele szkolenia

 • Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jej zapisy dotyczą również oświaty, mimo zastrzeżeń zgłaszanych przez MEN. Ustawa wprowadza wiele zmian w zasadach organizacji imprez turystycznych, do których zaliczają się m.in. wycieczki szkolne (niezależnie od zmian, które wprowadza rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki)
 • Dla szkół i placówek oświatowych bardzo ważne zmiany w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych zapowiadane są również w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkole.
 • Celem szkolenia jest omówienie zmian, które w swoich regulaminach muszą uwzględnić szkoły, ich wpływu za zasady organizacji wycieczek i imprez odbywających się poza szkołą oraz wyjść grupowych i odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią.
Poniższe szkolenie może zostać zrealizowane także w formule zamkniętej (dla rady pedagogicznej lub na zlecenie organu prowadzącego). Niezbędne szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Adresaci

 • dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
 • pracownicy administracji oświatowej
 • przedstawiciele organów prowadzących szkoły

Program

 • Analiza aktualnych przepisów prawnych w zakresie organizacji turystyki szkolnej
 • Organizacja zajęć, imprez, wyjść grupowych i wycieczek szkolnych
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 • Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela w zakresie turystyki szkolnej

Prowadzący

 • dr Jerzy Grad - Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006; ekspert oraz autor wielu publikacji w zakresie prawnych aspektów pracy i odpowiedzialności nauczycieli; wieloletni organizator wycieczek, imprez i obozów dla młodzieży; naczelnik Wydziału Oświaty w starostwie powiatowym w latach 2011-2015; obecnie dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach; wysoko oceniany przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych, ogólnopolskich oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury.

MiejsceTerminCenaZgłoszenie
Warszawa
miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie
15 października 2018
9:00-14:00
330 zł brutto
330 zł netto
Wypełnij formularz
Wrocław
miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie
17 października 2018
9:00-14:00
330 zł brutto
330 zł netto
Wypełnij formularz
Poznań
miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie
29 października 2018
9:00-14:00
330 zł brutto
330 zł netto
Wypełnij formularz
Szczecin
miejsce zajęć zostanie podane w późniejszym terminie
30 października 2018
9:00-14:00
330 zł brutto
330 zł netto
Wypełnij formularz

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.

Zapraszamy także do zapoznania się z:


 
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl