VII Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongresy

Świetlica jest nietypowym miejscem w szkole. Z jednej strony leży w centrum jej działań wychowawczych, z drugiej jednak funkcjonuje jakby z boku, osobno. Takie usytuowanie świetlicy bywa często postrzegane negatywnie ("przechowalnia", "miejsce zsyłki", itp.). Jeżeli jednak spojrzymy na to inaczej to nietrudno dostrzec duży potencjał takiego "odsunięcia".

W trakcie konferencji pokażemy jak zbudować w świetlicy skuteczny system wychowawczy. System oparty na wynikach psychologii behawioralno-poznawczej, który nie tylko wyeliminuje wiele codziennych problemów, ale również ułatwi realizację dobrych pomysłów, uchodzących dotychczas za niemożliwe do wprowadzenia w życie, szczególnie w dużych grupach uczniów, o zmieniającym się składzie.

Pokażemy ponadto, jak wychodząc z podobnych założeń, zbudować w świetlicy relacje z rodzicami w sposób odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom obu stron.

Gościem specjalnym konferencji będzie Pani Sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk – Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Aby ułatwić Państwu udział w konferencji oraz obniżyć koszty związane z dojazdem, tegoroczna, siódma już edycja, odbędzie się w dwóch terminach i miejscach: w Warszawie i we Wrocławiu.

 

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program i harmonogram konferencji oraz wszystkie szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na kolejnych stronach (menu po lewej stronie).

Miejsca i terminy:

 • Warszawa, 20 marca 2015 r. (Biblioteka Narodowa, Aleja Niepodległości 213)
 • Wrocław, 27 marca 2015 r. (Ośrodek Szkolenia PIP, ul. Kopernika 5)

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Zmiany w przepisach dotyczących organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020
 • Absolwenci szkół podstawowych w szkołach ponadpodstawowych - planowanie pracy, problemy i wyzwania wychowawcze
 • Modyfikacja trudnych zachowań uczniów z zastosowaniem technik behawioralnych
 • Skuteczność dydaktyczna nauczyciela, czyli jak się inspirować i rozbudzić na nowo pasję nauczania
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FAS) – rozpoznanie, diagnoza, profilaktyka
 • Neurodydaktyka – wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
 • Organizacja czasu pracy nauczyciela. Jak zarządzać sobą w czasie?
 • Dialog w szkole - krok dalej niż komunikacja
 • Nie taki stres straszny. Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem
 • Depresja jest bolesna – jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Jak radzić sobie z hejtem i jawną nieżyczliwością?
 • Jak budować dobre relacje w zespole pomimo różnic? Jak komunikować się w sytuacji napięć i konfliktów?
 • Praca z uczniem niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz wykluczeniem społecznym
 • Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka/ucznia?
 • „Stres poligonowy” w pracy dyrektora szkoły, czyli jak skutecznie zarządzać własnym stresem (m.in. w sytuacji kryzysowej)
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Organizacja zajęć, imprez , wycieczek i wyjść grupowych w nowym roku szkolnym oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w świetle nowych przepisów
 • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia. Korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczeństwo w sieci
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl