VII Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongresy

Świetlica jest nietypowym miejscem w szkole. Z jednej strony leży w centrum jej działań wychowawczych, z drugiej jednak funkcjonuje jakby z boku, osobno. Takie usytuowanie świetlicy bywa często postrzegane negatywnie ("przechowalnia", "miejsce zsyłki", itp.). Jeżeli jednak spojrzymy na to inaczej to nietrudno dostrzec duży potencjał takiego "odsunięcia".

W trakcie konferencji pokażemy jak zbudować w świetlicy skuteczny system wychowawczy. System oparty na wynikach psychologii behawioralno-poznawczej, który nie tylko wyeliminuje wiele codziennych problemów, ale również ułatwi realizację dobrych pomysłów, uchodzących dotychczas za niemożliwe do wprowadzenia w życie, szczególnie w dużych grupach uczniów, o zmieniającym się składzie.

Pokażemy ponadto, jak wychodząc z podobnych założeń, zbudować w świetlicy relacje z rodzicami w sposób odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom obu stron.

Gościem specjalnym konferencji będzie Pani Sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk – Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Aby ułatwić Państwu udział w konferencji oraz obniżyć koszty związane z dojazdem, tegoroczna, siódma już edycja, odbędzie się w dwóch terminach i miejscach: w Warszawie i we Wrocławiu.

 

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program i harmonogram konferencji oraz wszystkie szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na kolejnych stronach (menu po lewej stronie).

Miejsca i terminy:

 • Warszawa, 20 marca 2015 r. (Biblioteka Narodowa, Aleja Niepodległości 213)
 • Wrocław, 27 marca 2015 r. (Ośrodek Szkolenia PIP, ul. Kopernika 5)

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych (szkolenie dla rad pedagogicznych)
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole (szkolenie dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych)
 • Rozwijanie kreatywności uczniów w kontekście m. in. budowania zaangażowania podczas lekcji oraz obciążenia zadaniami domowymi
 • Organizacja zajęć, imprez , wycieczek i wyjść grupowych w nowym roku szkolnym oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w świetle nowych przepisów
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019 (w tym m. in.: ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy)
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej w roku szkolnym 2018/2019 (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od września 2018 roku)
 • Ochrona danych osobowych w szkole z uwzględnieniem zmian od maja 2018 r. (RODO)
 • Doradztwo zawodowe w szkole
 • Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Anoreksja i bulimia, otyłość
 • Uczeń trudny czy zagubiony nauczyciel? Na czym bazować, jak planować działania wychowawcze, gdzie szukać wsparcia, jak rozwiązywać problemy?
 • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia. Korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczeństwo w sieci
 • Organizacja pracy psychologiczno-pedagogicznej (w tym praca pedagoga szkolnego i system współpracy z innymi nauczycielami)
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyscyplinarna, karna, cywilna i materialna nauczyciela
 • Budowanie zespołu. Praca w zespole jako podstawowy warunek osiągania sukcesu pedagogicznego
 • Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej
 • Depresja jest bolesna - jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl