VII Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongresy

Świetlica jest nietypowym miejscem w szkole. Z jednej strony leży w centrum jej działań wychowawczych, z drugiej jednak funkcjonuje jakby z boku, osobno. Takie usytuowanie świetlicy bywa często postrzegane negatywnie ("przechowalnia", "miejsce zsyłki", itp.). Jeżeli jednak spojrzymy na to inaczej to nietrudno dostrzec duży potencjał takiego "odsunięcia".

W trakcie konferencji pokażemy jak zbudować w świetlicy skuteczny system wychowawczy. System oparty na wynikach psychologii behawioralno-poznawczej, który nie tylko wyeliminuje wiele codziennych problemów, ale również ułatwi realizację dobrych pomysłów, uchodzących dotychczas za niemożliwe do wprowadzenia w życie, szczególnie w dużych grupach uczniów, o zmieniającym się składzie.

Pokażemy ponadto, jak wychodząc z podobnych założeń, zbudować w świetlicy relacje z rodzicami w sposób odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom obu stron.

Gościem specjalnym konferencji będzie Pani Sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk – Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Aby ułatwić Państwu udział w konferencji oraz obniżyć koszty związane z dojazdem, tegoroczna, siódma już edycja, odbędzie się w dwóch terminach i miejscach: w Warszawie i we Wrocławiu.

 

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program i harmonogram konferencji oraz wszystkie szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na kolejnych stronach (menu po lewej stronie).

Miejsca i terminy:

 • Warszawa, 20 marca 2015 r. (Biblioteka Narodowa, Aleja Niepodległości 213)
 • Wrocław, 27 marca 2015 r. (Ośrodek Szkolenia PIP, ul. Kopernika 5)

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych
i na zlecenie organów prowadzących

 • Nowe statuty - nowe wyzwania dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowych
 • Zadania dyrektorów szkół i organów prowadzących w związku ze zmianą ustroju szkolnego
 • Zmiany w szkolnictwie specjalnym w związku z reformą oświaty
 • Reforma oświaty w kontekście szkół integracyjnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z absencją uczniów?
 • Zarządzanie zmianą w oświacie. Jak przeprowadzić pracowników przez proces zmiany ustroju szkolnego?
 • Prawne i emocjonalne konsekwencje decyzji dyrektora związane ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Jak budować poczucie własnej wartości ucznia?
 • Motywowanie uczniów bez "kija i marchewki"
 • Nie taki stres straszny. Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem
 • Nauczyciel mistrzem. Jak inspirować i wspierać naturalne zdolności ucznia?
 • Najpierw rzeczy najważniejsze. Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie i… mieć czas?
 • Dialog w szkole – krok dalej niż komunikacja
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych – jak radzić sobie z rozmówcami, którzy sprawiają kłopoty?
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych na wszystkich etapach kształcenia - aktywizujące metody pracy z książką wśród dzieci i młodzieży
 • Zagrożenie terrorystyczne w szkołach
  i placówkach oświatowych
 • Samookaleczenia i zachowania samobójcze. Rozpoznawania zagrożeń
  i sposoby wsparcia
 • Depresja jest bolesna – jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Wsparcie ucznia z objawami lękowymi
 • Neurodydaktyka – wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
 • Zmiany w organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich i powracających z zagranicy
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl