VII Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongresy

Świetlica jest nietypowym miejscem w szkole. Z jednej strony leży w centrum jej działań wychowawczych, z drugiej jednak funkcjonuje jakby z boku, osobno. Takie usytuowanie świetlicy bywa często postrzegane negatywnie ("przechowalnia", "miejsce zsyłki", itp.). Jeżeli jednak spojrzymy na to inaczej to nietrudno dostrzec duży potencjał takiego "odsunięcia".

W trakcie konferencji pokażemy jak zbudować w świetlicy skuteczny system wychowawczy. System oparty na wynikach psychologii behawioralno-poznawczej, który nie tylko wyeliminuje wiele codziennych problemów, ale również ułatwi realizację dobrych pomysłów, uchodzących dotychczas za niemożliwe do wprowadzenia w życie, szczególnie w dużych grupach uczniów, o zmieniającym się składzie.

Pokażemy ponadto, jak wychodząc z podobnych założeń, zbudować w świetlicy relacje z rodzicami w sposób odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom obu stron.

Gościem specjalnym konferencji będzie Pani Sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk – Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Aby ułatwić Państwu udział w konferencji oraz obniżyć koszty związane z dojazdem, tegoroczna, siódma już edycja, odbędzie się w dwóch terminach i miejscach: w Warszawie i we Wrocławiu.

 

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program i harmonogram konferencji oraz wszystkie szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na kolejnych stronach (menu po lewej stronie).

Miejsca i terminy:

 • Warszawa, 20 marca 2015 r. (Biblioteka Narodowa, Aleja Niepodległości 213)
 • Wrocław, 27 marca 2015 r. (Ośrodek Szkolenia PIP, ul. Kopernika 5)

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Absencja w szkole – perspektywa bezradnego wychowawcy?
 • Aktualizacja statutu szkoły w świetle orzecznictwa sądowego
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Finansowanie zadań oświatowych (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych)
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Mindfulness w pracy dyrektora/nauczyciela
 • Modyfikacja trudnych zachowań uczniów z zastosowaniem technik behawioralnych
 • Mój uczeń nie zna polskiego, czyli dziecko cudzoziemskie/reemigrantów w polskiej szkole
 • Nowoczesne media - co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Aspekty prawne w pracy dyrektora przedszkola/szkoły
 • Precedencja i protokół dyplomatyczny w samorządzie oraz szkole i placówce
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole
 • Rodzice w szkole - problemy, kompetencje, zadania, uprawnienia, rozwiązania organizacyjne
 • Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicem w szkole/placówce oświatowej
 • Starsi uczniowie w szkołach podstawowych/młodsi uczniowie w szkołach ponadpodstawowych - nowe wyzwania i problemy w pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • Superwizja psychologiczna pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem i klasą
 • Trudny rodzic w szkole, czyli jak zmienić walkę we współpracę
 • Uczeń z autyzmem, zespołem Aspergera w przedszkolu/szkole/placówce oświatowej
 • Zachowania opozycyjno-buntownicze ucznia w szkole - sposoby reagowania, metody pracy, podejmowanie działań
 • Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Dla pracowników JST oraz organów prowadzących

 • Zapisy w statucie podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla jednostek oświatowych
 • Zasady rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl