VI Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych
Sześciolatek w świetlicy

Kongresy

Sześciolatki idą do szkół, a wraz z nimi nowe wyzwania dla nauczycieli, w tym wychowawców świetlicy.

Jak zachowywać się będą tak małe dzieci w grupie świetlicowej? Jak efektywnie zajęć im czas? Jakich nowych problemów, także prawnych, można się spodziewać w związku z ich przyjściem do szkoły?

W czasie konferencji znajdą Państwo odpowiedzi na te i im podobne pytania. A pomogą w tym doświadczeni pedagodzy, którymi są:

 • Anna Zabielska - pedagog praktyk, dyrektor warszawskiego przedszkola, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, osiągająca z zespołem duże sukcesy w pracy z dziećmi
 • Sebastian Ciszewski - pedagog, trener, coach, na co dzień pracujący z różnymi grupami uczniów i nauczycieli, aktywny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego

Gościem specjalnym konferencji będzie Pani Anna Maria Wesołowska - sędzia, popularyzatorka wiedzy prawniczej, doradca Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Sprawiedliwości, autorka licznych artykułów i opracowań, znana powszechnie z programów telewizyjnych dla młodzieży oraz serialu TVN SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program i harmonogram konferencji oraz wszystkie szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na kolejnych stronach (menu po lewej stronie).

Termin i miejsce:
27 marca 2014 r., Warszawa
(Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213)

Polecamy
szkolenia dla członków
rad pedagogicznych
:

 • Nowe regulacje prawne dotyczące rekrutacji do szkół/przedszkoli/placówek oświatowych
 • Oganizacja pracy Komisji Rekrutacyjnych w związku z nowymi regulacjami w zakresie rekrutacji do szkół/przedszkoli/placówek oświatowych
 • Zmiany w ramowych planach nauczania
 • Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i zawodowego
 • Świadoma komunikacja w szkole
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne
 • Wypalenie zawodowe i stres w szkole
 • Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela
 • Trudny rodzic w szkole
 • Budowanie dobrego wizerunku szkoły i wiele innych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl