Warszawska Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

Kongresy

W związku z dużą liczbą pytań o konferencję dla wychowawców świetlic szkolnych od osób w nich pracujących, postanowiliśmy zorganizować w Warszawie jej kolejną edycję, o programie zbliżonym do IV Krajowej Konferencji Wychowawców Świetlic Szkolnych. Z dużą przyjemnością zapraszamy więc
na Warszawską Konferencję Wychowawców Świetlic Szkolnych.

W trakcie konferencji omówione zostaną najważniejsze problemy prawne, z którymi spotykają się wychowawcy pracujący w świetlicach. Zastanowimy się także nad tym jak efektywnie zorganizować pracę świetlicy, by była miejscem rozwoju dzieci i młodzieży, a nie tylko spędzania wolnego czasu. Dopełnieniem drugiego - praktycznego tematu będzie wykład o psychologicznym podłożu zachowań uczniów spędzających czas w grupie rówieśniczej, o relacjach nawiązywanych w takiej sytuacji i możliwościach wpływania na nie przez wychowawców.

Wykłady dla uczestników wygłoszą:

 • Jacek Rudnik - wieloletni dyrektor szkoły, konsultant projektów aktów prawnych, autor publikacji na temat przepisów prawa i organizacji pracy szkoły w prasie oświatowej, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, konsultant i ekspert w ramach działań związanych z realizacją projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, autor licznych artykułów m. in. w "Świetlicy w Szkole".
 • Anna Bentyn - pedagog, doradca metodyczny, długoletni trener Fundacji Edukacja dla Demokracji, pracuje jako wychowawca świetlicy Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie, przygotowuje i prowadzi liczne warsztaty dla nauczycieli i wychowawców,
 • Paweł Pienkiewicz - psycholog, trener, posiadający doświadczenie w pracy świetlicowej, stale współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami administracji publicznej, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, profilaktyki mobbingu w organizacji, radzenia sobie z agresją, pracy z rodziną dysfunkcyjną, rozwijania umiejętności wychowawczych, od kilku lat współprowadzi konsultacje superwizyjne dla zespołów wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Termin i miejsce:
16 maja 2012 r., Warszawa
(Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213)

 

Więcej informacji na kolejnych stronach (menu po lewej).

Polecamy
szkolenia dla członków
rad pedagogicznych
:

 • Zmiany w ramowych planach nauczania
 • Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i zawodowego
 • Świadoma komunikacja w szkole
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne
 • Wypalenie zawodowe i stres w szkole
 • Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela
 • Trudny rodzic w szkole
 • Budowanie dobrego wizerunku szkoły i wiele innych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl