V Kongres Prawa Oświatowego

Dzień pierwszy (6 grudnia 2011 r., wtorek)

10.00 - 10.15 Rozpoczęcie Kongresu
10.15 - 11.45 Status prawny dyrektora szkoły
prof. dr hab Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski)
11.45 - 12.15 kawa
12.15 - 13.45 Dyrektor szkoły/placówki a kierownicy innych jednostek prowadzonych przez samorządy
dr Mateusz Pilich (Uniwersytet Warszawski)
13.45 - 14.45 lunch
14.45 - 15.30 Narzędzia i usługi wsparcia dyrektora
jako menedżera w oświacie
Radosław Wiktorski (VULCAN)
15.30 - 15.45 przerwa
15.45 - 17.30 Rzeczywisty zakres praw, obowiązków i wynagrodzeń dyrektorów w różnych typach szkół i regionach kraju - wyniki ogólnopolskich badań
Szymon Więsław (Instytut Badań w Oświacie)
17.30 kolacja

Dzień drugi (7 grudnia 2011 r., środa)

Panel dla dyrektorów

 9.00 - 10.30 Karta nauczyciela i prawo pracy w praktyce
Małgorzata Rodzeń (Urząd Miasta Opole)
10.30 - 11.00 kawa
11.00 - 12.30 Prawa szkoły i nauczyciela w sporze z rodzicami
dr Jerzy Grad (Starostwo Powiatowe Będzin)
12.30 - 13.00 kawa
13.00 - 14.30 Prawo oświatowe na koniec kadencji Sejmu,
czyli omówienie projektów wchodzących w życie

Ewa Halska (konsultant ds. zarządzania oświatą)
14.30 obiad

Panel dla samorządów

 9.00 - 10.30 Prawne uwarunkowania reorganizacji sieci szkolnej
prof. dr Antoni Jeżowski (PWSZ w Głogowie) 
10.30 - 11.00 kawa
11.00 - 12.30 Prawne i praktyczne aspekty subwencji oświatowej
Mariusz Tobor (Instytut Zarządzania w Edukacji – VULCAN)
12.30 - 13.00 kawa
13.00 - 14.30 Restrukturyzacja szkół a Karta Nauczyciela
Małgorzata Rodzeń (Urząd Miasta Opole)
14.30 obiad

Polecamy
szkolenia dla członków
rad pedagogicznych
:

  • Świadoma komunikacja w szkole
  • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne
  • Wypalenie zawodowe i stres w szkole
  • Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela
  • Trudny rodzic w szkole
  • Budowanie dobrego wizerunku szkoły i wiele innych

Zapraszamy również na:

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl