Instytut Badań w Oświacie

58 555 73 00 58 555 73 02 (fax)
XII Kongres Prawa Oświatowego

Data i miejsce konferencji

Data: 6-7 grudnia 2018 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Centrum
Adres: plac Powstańców Warszawy 2

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejny, XII już Kongres.

W tym roku chcemy skoncentrować się na różnych aspektach nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły i placówki oświatowej, a w szczególności na zmianach prawnych i organizacyjnych w poniższych obszarach tematycznych:

  • awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli (Bogusława Wojtczak),
  • dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Anna Gocłowska),
  • kształcenie kompetencji kluczowych (Przemysław Wantuch),
  • ochrona danych osobowych - RODO (Mariusz Bochenek),
  • organizacja zajęć, imprez i turystyki szkolnej (Jerzy Grad).

Gościem honorowym Kongresu będzie Pan Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka, który podzieli się refleksjami i wnioskami dla oświaty, po dziesięciu latach sprawowania funkcji.

Tematyka Kongresu będzie zatem merytoryczna i niezwykle praktyczna. Szczegółowy program i harmonogram znajdą Państwo poniżej.

Program

Dzień pierwszy (6 grudnia 2018 r., czwartek)
10.00 – 11.00
Wykład otwarcia: Problemy z realizacją prawa dziecka do nauki z perspektywy działalności Rzecznika Praw Dziecka w latach 2008-2018
Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka)
11.00 – 11.30 przerwa
11.30 – 13.20
Organizacja zajęć, imprez i wycieczek - bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność nauczycieli w świetle nowego rozporządzenia MEN
dr Jerzy Grad (Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006; wieloletni organizator wycieczek, imprez i obozów dla młodzieży; dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach)
13.20 – 14.20 obiad
14.20 – 16.10
Ochrona danych osobowych w szkole (RODO)
Mariusz Bochenek (wieloletni dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, konsultant oraz ekspert w projektach systemowych MEN i ORE, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty)
16.10 – 16.40 przerwa
16.40 – 18.30
Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oświatowej
Anna Gocłowska (były nauczyciel, dyrektor szkoły, dyrektor wydziału w Kuratorium Oświaty, nauczyciel akademicki,ekspert MEN i ORE, egzaminator OKE)
18.30 kolacja
Dzień drugi (7 grudnia 2018 r., piątek)
9.00 – 11.00
Kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia w nadzorze dyrektora szkoły
Przemysław Wantuch (wieloletni dyrektor szkoły, dyrektor wydziału edukacji w samorządzie, ekspert Związku Powiatów Polskich, ekspert ORE, wizytator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty)
11.00 – 11.30 przerwa
11.30 – 13.30
Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela - zmiany w roku szkolnym 2018/2019
Bogusława Wojtczak (były doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej [2013 r.]; ekspert prawa oświatowego LEX Wolters Kluwer; wieloletni dyrektor szkoły; egzaminator OKE)
13.30 obiad