VII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych
Wczesna diagnoza zagrożeń

Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

Z dużą przyjemnością zapraszamy na VII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych, którego tematem przewodnim jest: Wczesna diagnoza zagrożeń.

Wspólnie z Państwem pochylimy się nad problemami związanymi m. in. z: wczesną diagnozą trudności w uczeniu się czytania i pisania, funkcjonowaniem dziecka w szkole i poza nią, groomingiem, wczesną inicjacją seksualną, cyberprzemocą, przemocą wobec dziecka, edukacją prawną w szkole, wagarami uczniów, samobójstwami u dzieci i młodzieży, nowymi mediami elektronicznymi, stosowaniem technik behawioralnych w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu oraz zaburzeniami jedzenia u młodzieży szkolnej.

Goście Specjalni tegorocznego kongresu to:

  • prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz - psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI, była wiceprzewodnicząca EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI, członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, odznaczona ORDEREM UŚMIECHU przyznawanym przez dzieci
  • Dorota Zawadzka - psycholog rozwojowy, doradca Rzecznika Praw Dziecka, znana powszechnie z telewizyjnego programu SUPERNIANIA
  • Anna Maria Wesołowska - sędzia, popularyzatorka wiedzy prawniczej, doradca Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Sprawiedliwości, autorka licznych artykułów i opracowań, znana powszechnie z programów telewizyjnych dla młodzieży oraz serialu TVN SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA

Wśród wykładowców, którzy przyjęli zaproszenie na kongres są ponadto:

  • dr n. med. Tomasz Srebnicki - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, asystent na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pracownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, wykładowca i dyrektor dydaktyczny w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, wykładowca Centrum CBT w Warszawie, autor publikacji z zakresu psychoterapii zaburzeń wieku rozwojowego
  • Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener; prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli; członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych; publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą w Głosie Pedagogicznym; prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej dotyczące m.in. pracy z osobami zagrożonymi podjęciem próby samobójczej
  • dr Monika Kaczmarek-Śliwińska - trenerka w obszarze komunikacji, public relations, nowych mediów oraz szans i zagrożeń związanych z działaniami online w różnych obszarach – edukacji, biznesu, organizacji non-profit, przestrzeni publicznej; pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations; obecnie zasiada w Radzie Etyki Public Relations; laureatka nagrody Protony 2013 w obszarze edukacji PR-owskiej; pracownik naukowy Politechniki Koszalinskiej oraz właścicielka SATORI PR
  • Barbara Podgórska - psycholog, biolog, trener, szkoleniowiec i nauczyciel; specjalistka do spraw innowacji w edukacji; realizatorka autorskich programów nauczania, pedagog, andragog; posiada bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie procesów nauczania formalnego i nieformalnego; specjalizuje się w dziedzinach związanych z komunikowaniem się oraz rozwijaniem samoświadomości jako podstawy dla rozwoju osobowości
  • dr Małgorzata Starzomska - dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Rewalidacji i Rehabilitacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka ponad 70 polsko- i anglojęzycznych prac naukowych, przede wszystkim z obszaru psychologii zaburzeń jedzenia, w tym książki Anoreksja. Trudne pytania

W programie kongresu znajdą Państwo zarówno wykłady, jak i część seminaryjną (drugiego dnia).

Termin i miejsce:
24-25 października 2013 r., Warszawa
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Pawia 55

Więcej informacji na kolejnych stronach (menu po lewej).

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl