Terminarz grantów

(GSKO) Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutów

Informacje o szkoleniu

Miejsce: Bytom (I grupa), Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c

Termin: 16 listopada 2017, 9:00-13:30

Cena: 0 zł (0 zł netto)

UWAGA!

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • Każdego dnia odbywają się zajęcia dla 2 grup (w godz. 09.00-13.30 oraz 14.30-19.00)
 • Cele

  • Uczestnicy znają przepisy prawne upoważniające do tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego
  • Uczestnicy potrafią zastosować w praktyce szkolnej przepisy prawa w celu tworzenia statutu i wewnętrznych regulaminów
  • Uczestnicy potrafią zweryfikować prawidłowość funkcjonującego w szkole lub placówce statutu

  Adresaci

  • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty)

  Program

  • Podstawy prawne tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego:
   • Omówienie zapisów ustaw: UoSO, Prawo Oświatowe - w zakresie delegacji prawnych do tworzenia prawa wewnątrzszkolnego
   • Miejsce statutu szkoły i placówki w systemie prawa powszechnie obowiązującego
  • Prawo wewnątrzszkolne:
   • Omówienie sposobu prawidłowego przygotowania regulaminów szkolnych. Analiza prawidłowości przypadków
   • Nowe rozwiązania ustawowe w sprawach statutów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
  • Statut szkoły i placówki:
   • Nowe uregulowania pozastatutowe (obecnie znajdujących się w ustawach i w rozporządzeniach)
   • Zawartość statutu. Uwagi o redagowaniu treści – zasady techniki prawodawczej

  Prowadzący

  • Mariusz Bochenek - wieloletni dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, konsultant i ekspert MEN i ORE w zakresie projektów systemowych; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO); trener szkoleń oświatowych (certyfikat Akademii Trenerów); prowadzi wysoko oceniane przez uczestników liczne szkolenia i warsztaty dla pracowników oświaty

  Zgłoszenia

  Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl