Terminarz grantów

(GWKO) Warsztat pracy nauczyciela. Wzmocnienie zaangażowania i aktywności w zakresie rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli. Zmiany w zakresie prawa, organizacji i funkcjonowania szkoły oraz prowadzenia dokumentacji

UWAGA!

Uczestnik pokrywa 10% ceny szkolenia w wysokości 16 zł brutto, pozostałe 90% pokrywane jest ze środków Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia

 • Wzmocnienie zaangażowania i aktywności nauczycieli w zakresie rozwoju osobowego i zawodowego
 • Uświadomienie wpływu rozwoju osobowego nauczyciela na proces nauczania i wychowania
 • Analizowanie przepisów prawa pod kątem zadań, obowiązków oraz dokumentowania pracy nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem zamian w tym zakresie
 • Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce przepisów prawa w aspekcie zadań i obowiązków nauczyciela oraz dokumentowania pracy nauczyciela
 • Wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju osobowego i zawodowego

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty)

Program

I. Rozwój osobowy nauczyciela w kontekście pracy zawodowej

 • 1.1 Wprowadzenie w problematykę szkolenia:
  • diagnoza potrzeb uczestników – refleksja nad własnym warsztatem pracy i jakością pracy szkoły
 • 1.2 Rozwój osobowy człowieka – moda czy konieczność?:
  • czynniki kształtujące osobowość człowieka
  • obraz świata i człowieka w pedagogice humanistycznej
  • wpływ rozwoju osobowego nauczyciela na proces nauczania i wychowania
 • 1.3 Rozwój zawodowy nauczyciela:
  • planowanie rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły
  • coaching jako proces wspierania nauczycieli w samodzielnym dokonywaniu zamierzonych zmian
  • analiza transakcyjna w edukacji
 • 1.4 Awans zawodowy nauczyciela:
  • rozwój zawodowy nauczyciela w okresie stażu
  • kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, w tym uwzględniającej dorobek zawodowy za okres stażu – zmiany
  • tryb odwoławczy od oceny pracy

II. Zadania i obowiązki nauczyciela

 • 2.1 Zadania i obowiązki nauczyciela wynikające z przepisów prawa:
  • realizacja obowiązków nauczyciela wynikających z ustawy – Karta nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
  • nauczyciel w procesie zmian, między innymi organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacja nowej podstawy programowej
 • 2.2 Dokumentowanie pracy przez nauczyciela:
  • dokumentacja przebiegu nauczania – obowiązki nauczyciela
  • dokumentowanie pracy nauczyciela a awans zawodowy
  • wymagane dokumenty w zakresie oceniania

Prowadzący

 • Bogusława Wojtczak - doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej (w 2013 r.); egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; wieloletni dyrektor szkoły; promotor zmian w szkolnictwie zawodowym (certyfikat MEN); trener Centrum Edukacji Obywatelskiej; mentor na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty; trener i psychoterapeuta Gestalt; autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

MiejsceTerminCenaZgłoszenie
Konin (I grupa)
Hotel Pałacyk, Al. 1 Maja 15a
25 czerwca 2018
9:00-16:00
16 zł brutto
16 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Konin (II grupa)
Hotel Pałacyk, Al. 1 Maja 15a
26 czerwca 2018
9:00-16:00
16 zł brutto
16 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnik szkolenia pokrywa 10% ceny szkolenia w wysokości 16 zł brutto, pozostałe 90% pokrywane jest ze środków Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 160 zł brutto od osoby.

 
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl