Terminarz grantów

(GSKO) Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Uczestnicy mają wiedzę na temat najczęściej występujących uzależnień wśród dzieci i młodzieży, co pozwala im prowadzić działalność edukacyjną i informacyjną wśród swoich uczniów
 • Uczestnicy rozumieją jakie niezaspokojone potrzeby młodych ludzi zwiększają szanse wejścia na drogę uzależnienia i potrafią znaleźć konstruktywne sposoby ich zaspokojenia
 • Uczestnicy potrafią tworzyć/wybierać skuteczne programy profilaktyczne dla swoich uczniów
 • Uczestnicy wiedzą jak reagować i jak pomóc uczniom borykającym się z problemem uzależnienia

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty)

Program

 • Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży w pigułce:
  • Definicja uzależnienia - 3 sfery
  • Charakterystyka zjawiska uzależnienia wśród dzieci i młodzieży
  • Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (narotyki, dopalacze, alkohol i tytoń) i innych (energizery, leki)
  • Uzależnienie behawioralne (komputer, telefon, internet)
 • Dlaczego młodzi ludzi sięgają po używki i stosują różnego rodzaju zachowania uzależniające- dobra diagnoza jako pierwszy punkt skutecznej profilaktyki:
  • Przyczyny sięgania młodych ludzi po substancje psychoaktywne (środowisko szkolne, środowisko rodzinne, czynniki indywidualne)
  • Psychologiczne potrzeby dzieci i młodzieży w zależności od ich wieku rozwojowego
  • Jak nauczyciel swoją postawą/osobą może zmniejszyć procent uczniów wchodzących na drogę uzależnienia?
 • Skuteczna działalność profilaktyczna:
  • Wykorzystanie filmów fabularnych w działalności wychowawczej, informacyjnej, edukacyjnej i profilaktycznej - warsztat pokazowy
  • Warsztat filmowy - krok po kroku. Jak ciekawie i skutecznie rozmawiać z uczniami na temat uzależnień?
  • Profilaktyka pozytywna kluczem do sukcesu
  • Scenariusz lekcji wychowawczej nt profilaktyki uzależnień
 • Razem przeciw używkom - współpraca szkoły z rodzicami i innymi instytucjami w celu przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży:
  • Rozmowa z rodzicami nt uzależnień.
  • Współpraca szkoły z innymi instytucjami( policja, służba zdrowia, sąd) w sytuacji kontaktu z używkami przez nieletnich
  • Podsumowanie i zakończenie seminarium, sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący

 • Marzena Kowalczyk - psycholog, doświadczony trener, specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych, zwłaszcza z zakresu profilaktyki (agresja, przemoc, uzależnienia, Niebieska Karta) i umiejętności społecznych (komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, motywowania , radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami, wypalenia zawodowego); współpracuje z wieloma instytucjami szkoleniowymi z całej Polsk; prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, kierowników OPS, pracowników socjalnych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

MiejsceTerminCenaZgłoszenie
Częstochowa (IV grupa)
Hotel Mercure Centrum, ul. Ks. J. Popiełuszki 2
23 listopada 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Katowice (I grupa)
Hotel Campanile, ul. Sowińskiego 48
24 listopada 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Bielsko-Biała (V grupa)
Hotel Ibis Styles, ul. Żywiecka 93
27 listopada 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Bielsko-Biała (VI grupa)
Hotel Ibis Styles, ul. Żywiecka 93
28 listopada 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Bielsko-Biała (VII grupa)
Hotel Ibis Styles, ul. Żywiecka 93
29 listopada 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Bielsko-Biała (VIII grupa)
Hotel Ibis Styles, ul. Żywiecka 93
30 listopada 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Katowice (II grupa)
Hotel Campanile, ul. Sowińskiego 48
1 grudnia 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Katowice (III grupa)
Hotel Campanile, ul. Sowińskiego 48
4 grudnia 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Katowice (IV grupa)
Hotel Campanile, ul. Sowińskiego 48
5 grudnia 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 160 zł brutto od osoby.

 
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl