Terminarz grantów

(GSKO) Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia, z uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia jakości pracy szkoły

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Identyfikacja czynników warunkujących efektywność kształcenia
 • Poznanie metod prowadzenia autoewaluacji własnej pracy, ewaluacji wewnętrznej w szkole oraz wykorzystanie ich w praktyce
 • Nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy z uczniem
 • Poznanie metod konstrukcji planu poprawy efektywności kształcenia z wykorzystaniem wyników badań i analiz wewnątrzszkolnych oraz egzaminów zewnętrznych

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty)

Program

 • Identyfikacja czynników warunkujących efektywność kształcenia w szkołach:
  • cechy szkół, cechy nauczycieli w nich uczących, interakcje pomiędzy uczniami a nauczycielem (klimat klasy oraz interakcje nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń), środowisko rodzinne, praca zespołowa rady pedagogicznej itp.
 • Autoewaluacja w pracy nauczyciela. Ewaluacja wewnętrzna. Wyniki ewaluacji zewnętrznej i co dalej?
  • metody prowadzenia autoewaluacji własnej pracy, ewaluacji wewnętrznej w szkole - wykorzystanie ich w praktyce
  • analiza zewnętrznych informacji o pracy szkoły oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy na podstawie przeprowadzonych analiz
 • Co o pracy mojej szkoły mówią wyniki egzaminów doniosłych i co z tego wynika dla przyszłych absolwentów, ich rodziców, dla szkoły, dla mnie?
  • wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy z uczniem
 • Jak osiągnąć sukces edukacyjny?
  • konstruowanie planu poprawy efektywności kształcenia z wykorzystaniem wyników badań i analiz wewnątrzszkolnych oraz egzaminów zewnętrznych

Prowadzący

 • dr Stefania Jagło - doświadczony trener i wykładowca; ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE (sprawdzian, egzamin gimnazjalny, matura z j. polskiego); konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli w Opolu; redaktor kwartalnika metodycznego „Modelowe Nauczanie”; autorka programu nauczania języka polskiego w szkole podstawowej; autorka wielu artykułów i publikacji; współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia, które od 2005 r. prowadzi szkołę podstawową; bardzo wysoko oceniana przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

MiejsceTerminCenaZgłoszenie
Bytom (I grupa)
Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c
23 listopada 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Bytom (II grupa)
Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c
24 listopada 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Bytom (III grupa)
Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c
27 listopada 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy
Bytom (IV grupa)
Hotel Prime Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87c
28 listopada 2017
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Brak miejsc.
Przepraszamy

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 160 zł brutto od osoby.

 
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl