Terminarz grantów

(GZKO) Budowanie dobrych relacji z uczniem, wychowankiem, rodzicem podstawą sukcesu wychowawczego

UWAGA!

Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele

 • Uświadomienie sobie własnych nawyków związanych z komunikacją w relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic
 • Uświadomienie sobie własnych mocnych stron i obszarów do rozwoju w dziedzinie komunikacji interpersonalnej
 • Zdobycie umiejętności aktywnego słuchania i stosowania technik z nim związanych
 • Rozwinięcie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z szacunkiem dla drugiej osoby i troską własne granice
 • Poznanie blokad w słuchaniu i efektywnej komunikacji
 • Poznanie czterech płaszczyzn komunikacji i uświadomienie sobie ich wpływu na trudności w prowadzeniu rozmów
 • Poznanie technik asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych
 • Poznanie roli pytań w komunikacji i nabycie umiejętności stosowania pytań coachingowych w rozmowach z uczniem i jego rodzicem

Adresaci

 • szkolenia przeznaczone wyłącznie dla dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek, pedagogów z terenu województwa zachodniopomorskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty)

Program

I. Jak prowadząc rozmowy budować partnerstwo

 • 1.1 Wprowadzenie w problematykę szkolenia:
  • Przedstawienie programu szkolenia i zasad współpracy
  • Zebranie ogólnych oczekiwań
  • Zdefiniowanie dobrej relacji i jej warunków
 • 1.2 Skąd się biorą nieporozumienia – model F.S. Von Thuna:
  • Czym jest efektywna komunikacja
  • Cztery płaszczyzny komunikacji – model Von Thuna – dlaczego tak trudno zrozumieć nam siebie nawzajem
  • Diagnoza dominującej płaszczyzny komunikacji – kwestionariusz
  • Ćwiczenia wyjaśniania nieporozumień komunikacyjnych w oparciu o model czterech płaszczyzn komunikacji
 • 1.3 „Zabójcy komunikacji” – 12 blokad komunikacyjnych wg Gordona:
  • Wychowanie bez porażek wg Gordona
  • Diagnoza blokad komunikacyjnych w kontekście prowadzenia rozmów wspierających
  • 12 blokad komunikacyjnych wg Gordona
  • Jak uwalniać się od blokad komunikacyjnych?

II. Aktywne słuchanie jako podstawa budowania więzi z rozmówcą

 • 2.1 Słuchanie bierne a słuchanie aktywne:
  • Na czym polega aktywne słuchanie
  • Praca z filmem – aktywne słuchanie na wesoło
 • 2.2 Techniki aktywnego słuchania:
  • Przegląd narzędzi aktywnego słuchania
  • Parafraza – trening umiejętności
  • Klaryfikacja – trening umiejętności
  • Konfrontacja – trening umiejętności
  • Odzwierciedlanie – trening umiejętności
 • 2.3 Sztuka zadawania pytań:
  • Jakie błędy popełniamy konstruując pytania
  • Pytania zamknięte zamykają dialog – gra szkoleniowa
  • Umiejętność „otwierania pytań”
  • Zastosowanie mocnych pytań coachingowych w rozmowie z uczniem i jego rodzicem – pytania ze zmianą perspektywy, z przesunięciem czasowym, pytania przeskakujące problem, o pozytywy, o konkrety, o znaczenie, o propozycje

III. Budowanie relacji w trudnych sytuacjach

 • 3.1 Kiedy emocje dochodzą do głosu:
  • Czemu służy przeżywanie emocji
  • 3 destrukcyjne sposoby wyrażanie emocji
  • Jak wyrażać emocje, żeby nie ranić rozmówcy – komunikat Ja
  • Techniki radzenia sobie w sytuacji silnego pobudzenia emocjonalnego: meta komunikat; zamiana ocen na opinie; zamorzenie gniewu głodem; ju – jitsu; technika słonia
 • 3.2 . Granice w relacji:
  • Czym są granice psychologiczne
  • Ja jestem OK – ty jesteś OK. Partnerstwo w ujęciu analizy transakcyjnej
  • Jak bronić swoich granic w relacjach z rodzicem i uczniem – procedura stopniowania reakcji Pameli Butler
 • 3.2 Zakończenie i podsumowanie szkolenia:
  • Podsumowanie treści szkolenia, pomysły na praktyczne wdrożenie
  • Pytań i odpowiedzi – doprecyzowanie i wyjaśnienia kwestii problemowych
  • Informacja zwrotna od uczestników i trenera
  • Ewaluacja

Prowadzący

 • Dawid Bałutowski - psycholog, certyfikowany trener i coach z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu szkoleń dla pracowników oświaty, a także przedstawicieli biznesu; właściciel firmy szkoleniowej Grupa PBE i stały współpracownik Instytutu Badań w Oświacie; specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych, zwłaszcza agresji elektronicznej, mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, asertywności, komunikacji, profilaktyki wypalenia zawodowego i treningu interpersonalnego oraz filmoterapii (autor książki pt. Jak oglądać filmy z młodzieżą. Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce); koordynator programu Mediacje Szkolne realizowanego na terenie Krakowa; prowadził szereg szkoleń z zakresu mediacji szkolnych i rozwiązywania konfliktów w szkołach dla studentów, młodzieży, nauczycieli, psychologów i pedagogów na terenie całej Polski; koordynował powstawanie Punktów Mediacji Szkolnych w kilkunastu szkołach; bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju

Zgłoszenia

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny w kolumnie Zgłoszenie w poniższej tabelce).

Płatność przelewem każdorazowo po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT dostarczonej w trakcie jego trwania. W treści polecenia przelewu proszę wpisać nr otrzymanej faktury (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).

MiejsceTerminCenaZgłoszenie
Szczecin (I grupa)
Hotel Campanile Szczecin, ul. Wyszyńskiego 30
5 listopada 2018
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową
Szczecin (II grupa)
Hotel Campanile Szczecin, ul. Wyszyńskiego 30
6 listopada 2018
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową
Szczecin (III grupa)
Hotel Campanile Szczecin, ul. Wyszyńskiego 30
7 listopada 2018
9:00-17:00
0 zł brutto
0 zł netto
Zgłoszenie
na listę
rezerwową

Warunki uczestnictwa

 • Szkolenia przeznaczone wyłącznie dla dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek, pedagogów z terenu województwa zachodniopomorskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty).
 • W przypadku chęci jednorazowego zgłoszenia grupy powyżej 5 osób z jednej placówki - prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, 100% kosztów pokrywane jest ze środków Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 • Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie - placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie otrzymają Państwo wyłącznie drogą e-mailową, dlatego bardzo prosimy o wpisanie w zgłoszeniu prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.
 • Drogą elektroniczną będziemy przekazywali Państwu również inne informacje związane ze szkoleniem.

Warunki rezygnacji

 • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
 • Rezygnacja musi mieć formę pisemną - prosimy o przesyłanie jej faksem
  (na nr 58 555 73 02) lub e-mailem (na adres: ibo@ibo.edu.pl).
 • Bezkosztowa rezygnacja jest możliwa na max 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie ww. terminu będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełnymi kosztami szkolenia w wysokości 200 zł brutto od osoby.

 
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl