Terminarz grantów

Formularz zgłoszenia na szkolenie

(GSKO) Wykorzystanie wniosków z analizy efektywności kształcenia, z uwzględnieniem badań wewnątrzszkolnych i wyników egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia jakości pracy szkoły

Miejsce: Hotel Ibis Styles, ul. Żywiecka 93, Bielsko-Biała (II grupa)
Termin:25 października 2017 w godz. 9:00-17:00

Do zapłaty:   Zniżka:

Uczestnik szkolenia

Imię
Nazwisko
Stanowisko
Telefon
E-mail

Miejsce pracy uczestnika

Nazwa zakładu pracy
Województwo, powiat
Kod pocztowy i miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
NIP (Prosimy o podanie nr NIP szkoły/placówki, nie gminy, w celu poprawnej identyfikacji w naszej bazie danych)

Uwagi

  • Zapoznałem/zapoznałam się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Instytut Badań w Oświacie.
  • Zobowiązujemy się dokonać płatności za udział w szkoleniach przelewem na konto podane w fakturze VAT, która zostanie dostarczona podczas szkolenia, w terminie najpóźniej na 7 dni od daty jej otrzymania (nie dotyczy szkoleń bezpłatnych).
  • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym.
  • W wypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem zobowiązujemy się do pokrycia jego kosztów.
  • Brak przesłania pisemnej informacji o rezygnacji, wraz z brakiem wpłaty, nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu i będzie skutkował obciążeniem Państwa jego pełnymi kosztami.
  • Max na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia prześlemy (drogą elektroniczną) dodatkowe potwierdzenie uczestnictwa, zawierające wszystkie niezbędne informacje merytoryczne i organizacyjne.

Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy wyłącznie listem elektronicznym w wypadku pozostawienia adresu e-mail.
 

Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl