X Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy
Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych

W programie m.in.:

 • Biblioteki szkolne po reformie oświaty
 • Biblioteka cyfrowa POLONA – warsztaty
 • Jak zadbać o własny dobrostan i rozwój

Organizatorzy:
Biblioteka Narodowa, Instytut Badań w Oświacie

Warszawa, 22 – 23 maja br.

więcej…

Szkolenie prowadzone przez prof. Antoniego Jeżowskiego, mające na celu omówienie niezbędnych zmian w statutach szkół/placówek oświatowych, wynikających ze zmiany ustroju szkolnego w Polsce.

Więcej informacji

Wprowadzana właśnie w życie reforma edukacji w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie wszystkich szkół. W przypadku szkół prowadzących kształcenie integracyjne zmiany te są zwielokrotnione, ponieważ dotyczą nie tylko nowej organizacji oddziałów integracyjnych, ale również kształcenia dzieci niepełnosprawnych, w tym nowych podstaw programowych, ramowych planów nauczania, przedłużania etapów edukacyjnych, prowadzenia dokumentacji kształcenia specjalnego. W trakcie ogólnopolskiej konferencji przedstawimy efektywne sposoby wdrożenia do praktyki szkolnej ww. zmian.

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych
i na zlecenie organów prowadzących

 • Nowe statuty - nowe wyzwania dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowych
 • Zadania dyrektorów szkół i organów prowadzących w związku ze zmianą ustroju szkolnego
 • Zmiany w szkolnictwie specjalnym w związku z reformą oświaty
 • Reforma oświaty w kontekście szkół integracyjnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z absencją uczniów?
 • Zarządzanie zmianą w oświacie. Jak przeprowadzić pracowników przez proces zmiany ustroju szkolnego?
 • Prawne i emocjonalne konsekwencje decyzji dyrektora związane ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Jak budować poczucie własnej wartości ucznia?
 • Motywowanie uczniów bez "kija i marchewki"
 • Nie taki stres straszny. Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem
 • Nauczyciel mistrzem. Jak inspirować i wspierać naturalne zdolności ucznia?
 • Najpierw rzeczy najważniejsze. Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie i… mieć czas?
 • Dialog w szkole – krok dalej niż komunikacja
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych – jak radzić sobie z rozmówcami, którzy sprawiają kłopoty?
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych na wszystkich etapach kształcenia - aktywizujące metody pracy z książką wśród dzieci i młodzieży
 • Zagrożenie terrorystyczne w szkołach
  i placówkach oświatowych
 • Samookaleczenia i zachowania samobójcze. Rozpoznawania zagrożeń
  i sposoby wsparcia
 • Depresja jest bolesna – jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Wsparcie ucznia z objawami lękowymi
 • Neurodydaktyka – wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
 • Zmiany w organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich i powracających z zagranicy
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl