X Kongres Prawa Oświatowego
Zmiana ustroju szkolnego

Warszawa, 7-8 grudnia br.

Kongres Prawa Oświatowego Projekt ustawy Prawo oświatowe,
ostatnie zmiany w Ustawie o systemie oświaty;
Jak pomóc nauczycielom przejść przez okres planowanych zmian?

więcej…

Praktyczne szkolenie, które pomoże wypracować efektywne strategie postępowania w przypadkach odmowy chodzenia do szkoły

Więcej informacji

Praktyczne szkolenie dające kadrze zarządzającej narzędzia do wspierania i wzmacniania pracowników w sytuacji zmian w szkole/placówce oświatowej

Więcej informacji

Badania i analizy oświaty
na zlecenie organów prowadzących szkoły

Polecamy

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych
i na zlecenie organów prowadzących

 • Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2016/2017
 • Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej w roku szkolnym 2016/2017
 • Jak radzić sobie z absencją uczniów?
 • Zarządzanie zmianą w oświacie. Jak przeprowadzić pracowników przez proces zmiany ustroju szkolnego?
 • Prawne i emocjonalne konsekwencje decyzji dyrektora związane ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Jak budować poczucie własnej wartości ucznia?
 • Motywowanie uczniów bez "kija i marchewki"
 • Nie taki stres straszny. Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem
 • Nauczyciel mistrzem. Jak inspirować i wspierać naturalne zdolności ucznia?
 • Najpierw rzeczy najważniejsze. Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie i… mieć czas?
 • Dialog w szkole – krok dalej niż komunikacja
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych – jak radzić sobie z rozmówcami, którzy sprawiają kłopoty?
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych na wszystkich etapach kształcenia - aktywizujące metody pracy z książką wśród dzieci i młodzieży
 • Zagrożenie terrorystyczne w szkołach
  i placówkach oświatowych
 • Samookaleczenia i zachowania samobójcze. Rozpoznawania zagrożeń
  i sposoby wsparcia
 • Depresja jest bolesna – jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Wsparcie ucznia z objawami lękowymi
 • Neurodydaktyka – wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
 • Sprawna i skuteczna kontrola spełniania obowiązku szkolnego i postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Organizacja pracy nauczycieli po zmianie art. 42. Ust. 2 Karty Nauczyciela i inne zmiany z zakresu prawa pracy
 • Zmiany w organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich i powracających z zagranicy
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl