IX Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Kongresy

Nie ma biblioteki bez książek i nie ma biblioteki bez czytelników. To niby truizm, ale czasami warto wracać do źródeł. Zapraszając Państwa na tegoroczną IX Krajową Konferencję Nauczycieli Bibliotekarzy proponujemy refleksję nad czytelnictwem dzieci i młodzieży. Co uczniowie czytają, kto wpływa na ich wybory, skąd czerpią motywację do lektury? To tylko niektóre pytania, na które będziemy poszukiwali odpowiedzi.

Z dużą przyjemnością pragniemy również zapowiedzieć udział Pani Joanny Berdzik - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani Minister przedstawi założenia programu finansowania zakupów książek do bibliotek szkolnych.

Ważnym, bieżącym problemem wielu bibliotek szkolnych jest zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników oraz zarządzanie nimi. W czasie konferencji zapoznamy Państwa z prawnymi oraz organizacyjnymi aspektami tego zadania.

Przedstawimy też wyniki badań prowadzonych wśród uczniów i nauczycieli przez pracowników Biblioteki Narodowej.

Ponadto, podobnie jak rok temu, zapraszamy Państwa do współtworzenia programu konferencji. W programie zaplanowana jest sesja plakatowa, w czasie której będą Państwo mogli zaprezentować innym swoje pomysły na funkcjonowanie biblioteki (szczegóły znajdą Państwo na stronie z programem konferencji).

Jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby ułatwić udział w konferencji oraz obniżyć koszty związane z noclegami, tegoroczna edycja będzie jednodniowa

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program i harmonogram konferencji oraz wszystkie szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na kolejnych stronach (menu po lewej stronie).

Miejsce i termin:

 • Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.
  (Biblioteka Narodowa, Aleja Niepodległości 213)

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Jak radzić sobie z hejtem i jawną nieżyczliwością?
 • Jak budować dobre relacje w zespole pomimo różnic? Jak komunikować się w sytuacji napięć i konfliktów?
 • SIO 2019 w praktyce dyrektora szkoły i placówki oświatowej (z uwzględnieniem nowego obowiązku ochrony danych osobowych)
 • Praca z uczniem zagrożonym wykluczeniem
 • Zmiany w kształceniu zawodowym we wszystkich typach szkół i placówek zawodowych
 • Kształcenie specjalne - pytania i wątpliwości po wdrożeniu reformy oświaty
 • Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka/ucznia?
 • „Stres poligonowy” w pracy dyrektora szkoły, czyli jak skutecznie zarządzać własnym stresem (m.in. w sytuacji kryzysowej)
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Organizacja zajęć, imprez , wycieczek i wyjść grupowych w nowym roku szkolnym oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w świetle nowych przepisów
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019 (w tym m. in.: ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy)
 • Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia. Korzystanie z mediów społecznościowych. Bezpieczeństwo w sieci
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów – metoda konstruktywnej konfrontacji
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl