IX Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Kongresy

Nie ma biblioteki bez książek i nie ma biblioteki bez czytelników. To niby truizm, ale czasami warto wracać do źródeł. Zapraszając Państwa na tegoroczną IX Krajową Konferencję Nauczycieli Bibliotekarzy proponujemy refleksję nad czytelnictwem dzieci i młodzieży. Co uczniowie czytają, kto wpływa na ich wybory, skąd czerpią motywację do lektury? To tylko niektóre pytania, na które będziemy poszukiwali odpowiedzi.

Z dużą przyjemnością pragniemy również zapowiedzieć udział Pani Joanny Berdzik - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani Minister przedstawi założenia programu finansowania zakupów książek do bibliotek szkolnych.

Ważnym, bieżącym problemem wielu bibliotek szkolnych jest zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników oraz zarządzanie nimi. W czasie konferencji zapoznamy Państwa z prawnymi oraz organizacyjnymi aspektami tego zadania.

Przedstawimy też wyniki badań prowadzonych wśród uczniów i nauczycieli przez pracowników Biblioteki Narodowej.

Ponadto, podobnie jak rok temu, zapraszamy Państwa do współtworzenia programu konferencji. W programie zaplanowana jest sesja plakatowa, w czasie której będą Państwo mogli zaprezentować innym swoje pomysły na funkcjonowanie biblioteki (szczegóły znajdą Państwo na stronie z programem konferencji).

Jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby ułatwić udział w konferencji oraz obniżyć koszty związane z noclegami, tegoroczna edycja będzie jednodniowa

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program i harmonogram konferencji oraz wszystkie szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na kolejnych stronach (menu po lewej stronie).

Miejsce i termin:

 • Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.
  (Biblioteka Narodowa, Aleja Niepodległości 213)

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych i na zlecenie organów prowadzących

 • Absencja w szkole – perspektywa bezradnego wychowawcy?
 • Aktualizacja statutu szkoły w świetle orzecznictwa sądowego
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole - zadania i obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela, procedury w sytuacjach kryzysowych
 • Finansowanie zadań oświatowych (dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych)
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Mindfulness w pracy dyrektora/nauczyciela
 • Modyfikacja trudnych zachowań uczniów z zastosowaniem technik behawioralnych
 • Mój uczeń nie zna polskiego, czyli dziecko cudzoziemskie/reemigrantów w polskiej szkole
 • Nowoczesne media - co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Aspekty prawne w pracy dyrektora przedszkola/szkoły
 • Precedencja i protokół dyplomatyczny w samorządzie oraz szkole i placówce
 • Profilaktyka zachowań samobójczych, autoagresji i zaburzeń emocjonalnych uczniów
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole
 • Rodzice w szkole - problemy, kompetencje, zadania, uprawnienia, rozwiązania organizacyjne
 • Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicem w szkole/placówce oświatowej
 • Starsi uczniowie w szkołach podstawowych/młodsi uczniowie w szkołach ponadpodstawowych - nowe wyzwania i problemy w pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • Superwizja psychologiczna pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem i klasą
 • Trudny rodzic w szkole, czyli jak zmienić walkę we współpracę
 • Uczeń z autyzmem, zespołem Aspergera w przedszkolu/szkole/placówce oświatowej
 • Zachowania opozycyjno-buntownicze ucznia w szkole - sposoby reagowania, metody pracy, podejmowanie działań
 • Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Dla pracowników JST oraz organów prowadzących

 • Zapisy w statucie podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla jednostek oświatowych
 • Zasady rozliczania i kontroli dotacji podmiotowych dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl