IX Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy

Kongresy

Nie ma biblioteki bez książek i nie ma biblioteki bez czytelników. To niby truizm, ale czasami warto wracać do źródeł. Zapraszając Państwa na tegoroczną IX Krajową Konferencję Nauczycieli Bibliotekarzy proponujemy refleksję nad czytelnictwem dzieci i młodzieży. Co uczniowie czytają, kto wpływa na ich wybory, skąd czerpią motywację do lektury? To tylko niektóre pytania, na które będziemy poszukiwali odpowiedzi.

Z dużą przyjemnością pragniemy również zapowiedzieć udział Pani Joanny Berdzik - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani Minister przedstawi założenia programu finansowania zakupów książek do bibliotek szkolnych.

Ważnym, bieżącym problemem wielu bibliotek szkolnych jest zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników oraz zarządzanie nimi. W czasie konferencji zapoznamy Państwa z prawnymi oraz organizacyjnymi aspektami tego zadania.

Przedstawimy też wyniki badań prowadzonych wśród uczniów i nauczycieli przez pracowników Biblioteki Narodowej.

Ponadto, podobnie jak rok temu, zapraszamy Państwa do współtworzenia programu konferencji. W programie zaplanowana jest sesja plakatowa, w czasie której będą Państwo mogli zaprezentować innym swoje pomysły na funkcjonowanie biblioteki (szczegóły znajdą Państwo na stronie z programem konferencji).

Jednocześnie wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby ułatwić udział w konferencji oraz obniżyć koszty związane z noclegami, tegoroczna edycja będzie jednodniowa

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program i harmonogram konferencji oraz wszystkie szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na kolejnych stronach (menu po lewej stronie).

Miejsce i termin:

 • Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.
  (Biblioteka Narodowa, Aleja Niepodległości 213)

Przykładowe szkolenia członków rad pedagogicznych
i na zlecenie organów prowadzących

 • Nowe statuty - nowe wyzwania dla szkół, przedszkoli, placówek oświatowych
 • Zadania dyrektorów szkół i organów prowadzących w związku ze zmianą ustroju szkolnego
 • Zmiany w szkolnictwie specjalnym w związku z reformą oświaty
 • Reforma oświaty w kontekście szkół integracyjnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
 • Fonoholizm - nałogowe korzystanie ze smartfonów jako przejaw e-uzależnienia. Nowe wyzwanie dla szkolnej profilaktyki uzależnień
 • Jak radzić sobie z absencją uczniów?
 • Zarządzanie zmianą w oświacie. Jak przeprowadzić pracowników przez proces zmiany ustroju szkolnego?
 • Prawne i emocjonalne konsekwencje decyzji dyrektora związane ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych
 • Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? – metoda konstruktywnej konfrontacji
 • Jak budować poczucie własnej wartości ucznia?
 • Motywowanie uczniów bez "kija i marchewki"
 • Nie taki stres straszny. Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem
 • Nauczyciel mistrzem. Jak inspirować i wspierać naturalne zdolności ucznia?
 • Najpierw rzeczy najważniejsze. Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie i… mieć czas?
 • Dialog w szkole – krok dalej niż komunikacja
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych – jak radzić sobie z rozmówcami, którzy sprawiają kłopoty?
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych na wszystkich etapach kształcenia - aktywizujące metody pracy z książką wśród dzieci i młodzieży
 • Zagrożenie terrorystyczne w szkołach
  i placówkach oświatowych
 • Samookaleczenia i zachowania samobójcze. Rozpoznawania zagrożeń
  i sposoby wsparcia
 • Depresja jest bolesna – jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju
 • Wsparcie ucznia z objawami lękowymi
 • Neurodydaktyka – wymysł marketingowy czy nowy horyzont dydaktyki?
 • Zmiany w organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich i powracających z zagranicy
Więcej tematów
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl