VIII Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy
Warszawa, 21-22 maja 2014 r.

Kongresy

Serdecznie zapraszamy na VIII Krajową Konferencję Nauczycieli Bibliotekarzy, która odbędzie się w Warszawie (Biblioteka Narodowa) w dniach 21-22 maja br.

Biblioteka jest chyba jedynym miejscem w szkole, w którym uczniowie mogą oddać się swoim pasjom i samodzielnemu poznawaniu świata. Co zrobić, by pomóc im wyzwolić się z myślenia o testach i egzaminach? Jak stworzyć warunki do myślenia, poszukiwania odpowiedzi i zadawania pytań? Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną, by sprzyjała twórczej aktywności? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będziemy w trakcie tegorocznej konferencji, podczas której przygotowaliśmy dla Państwa niespodzianki.

Po pierwsze, wykład otwarcia wygłosi Profesor Jerzy Bralczyk - językoznawca, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego, a przede wszystkim wspaniały mówca i popularyzator pięknej polszczyzny.

Po drugie, dr Paulina Małochleb z Fundacji Wisławy Szymborskiej omówi niepublikowane dotychczas wiersze noblistki.

Po trzecie, przedstawione zostaną aktualne i postulowane problemy środowiska nauczycieli bibliotekarzy, w zakresie m. in. udziału MEN w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, raportu Biblioteki Narodowej o polskich bibliotekach (w tym szkolnych), planów MEN dotyczących edukacji cyfrowej,

Po czwarte, zapraszamy Państwa do współtworzenia programu konferencji. W pierwszym jej dniu planujemy sesję plakatową, w czasie której będą Państwo mogli zaprezentować innym swoje pomysły na funkcjonowanie biblioteki (szczegóły znajdą Państwo na stronie z programem konferencji).

Po piąte, drugi dzień konferencji pokrywa się z Targami Książki na Stadionie Narodowym. Wszyscy uczestnicy konferencji będą mogli (po zarejestrowaniu się na stronie Targów) wziąć w nich udział bez żadnych opłat (konferencja kończy się o takiej porze, że zdążą Państwo odwiedzić Targi).

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program i harmonogram konferencji oraz informacje organizacyjne znajdą Państwo na kolejnych stronach (menu po lewej stronie).

Termin i miejsce:
21-22 maja 2014 r., Warszawa
(Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213)

Polecamy
szkolenia dla członków
rad pedagogicznych
:

  • Nowe regulacje prawne dotyczące rekrutacji do szkół/przedszkoli/placówek oświatowych
  • Oganizacja pracy Komisji Rekrutacyjnych w związku z nowymi regulacjami w zakresie rekrutacji do szkół/przedszkoli/placówek oświatowych
  • Zmiany w ramowych planach nauczania
  • Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i zawodowego
  • Świadoma komunikacja w szkole
  • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje szkolne
  • Wypalenie zawodowe i stres w szkole
  • Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela
  • Trudny rodzic w szkole
  • Budowanie dobrego wizerunku szkoły i wiele innych
Centrala: ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot tel. 58 555 73 00 faks 58 555 73 02 e-mail: ibo(at)ibo.edu.pl